Προστατευτικά αστάρια

Εποξικό αστάρι χωρίς διαλύτες για αποκατάσταση ώσμωσης.

Αντιοσμωτικό προστατευτικό αστάρι.

Αντιδιαβρωτικό προστατευτικό αστάρι.

Βινυλικό εποξικό αστάρι etching.