Στόκοι / πάστες / πληρωτικά

Ελαφρύς εποξικός στόκος.

Εποξικός στόκος ταχείας σκλήρυνσης.

Ακρυλική πάστα ταχείας σκλήρυνσης.

Ταχύς εποξικός στόκος για κατασκευές carbon.

Γεμιστική πάστα ενός συστατικού για κατασκευές carbon.